Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, beelden, kaarten, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toerisme Vlaanderen de informatie op deze website op te slaan (met uitzondering van de informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Toerisme Vlaanderen controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Toerisme Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het plaatsen van links op de website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s door Toerisme Vlaanderen.

Aansprakelijkheid van Toerisme Vlaanderen

De informatie die wordt aangeboden op deze website maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Toerisme Vlaanderen kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen op deze website.

Toerisme Vlaanderen streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Toerisme Vlaanderen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact opnemen met info@toerismevlaanderen.be.

Toerisme Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op deze website. Incorrecte of foutieve gegevens geven in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
Toerisme Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, tips of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, tips, vragen, antwoorden en overige teksten.

Elke beslissing tot het boeken van een logies als resultaat van op deze website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
Toerisme Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van deze website.